Et Stilhedsretreat

Et Stilhedsretreat

At være til stede, der hvor himmel og jord mødes,

  … hvor alt er i harmoni og livet folder sig ud,

    … hvor det at være er nok,

      … at være med alt som er,

        … at blive bevæget af livets strøm og falde til ro,

          … i takt med livets puls.

Et Stilhedsretreat kan støtte dig i at komme i kontakt med din oprindelig væren og din sjæl.

Et Stilhedsretreat

At falde ind i …ingenting

Til daglig bruger vi for det meste vores logiske tænkemåde, et redskab, der muliggør en praktisk og velfungerende hverdag. Nogen gange oplever vi, at det er svært at slippe tankerne og at ønsket om afspændthed ledsages af en vis rastløshed. Vores ”jeg” vil ikke slippe tænkning… og vil hellere ”gøre” noget. At skifte til en mere afslappet tilstand, hvor oplevelsen ”bare at være” bliver central kræver en anden slags opmærksomhed.

Med et Stilhedsretreat stopper vi op og tillader os at trække energien væk fra de daglige gøremål, for at falde ind i …ingenting.

Den meditative (s)tilstand

Et Stilhedsretreat er aldrig ens, dagene afhænger af deltagerne, stemningen og energien.

Men rammerne er altid de samme:

at være til stede,
mærke sig selv og hinandens energi,
fornemme den store frihed i ikke at skulle noget
og ikke mindst ikke at behøve at beskæftige sig med sin personlighed,
at mærke kroppen,
fornemme jordforbindelsen,
flyde med strømmen,
lytte i stedet for at tale,
og da ingen taler – er der stille…

At deltage i et Stilhedsretreat

At komme sammen med andre mennesker – især når man ikke kender de andre – kræver nogle gange ”at man tager sig lidt sammen”: Man spørger måske en ven eller veninde som ledsager, så man ikke føler sig alene blandt andre, der kender hinanden godt. Udover det, har man måske fokus på sit tøj, man ser gerne godt ud, og forbereder sig lidt på hvordan man præsenterer sig. Nogle gange gentager man et mønster, som man engang har udviklet.

Meningen med et Stilhedsretreat er at sætte disse mønstre til side. Man behøver ikke at gøre indtryk, man behøver ikke at blive set eller hørt. Dette kan være skræmmende – men også meget befriende. At få lov til at ”lade være” giver enormt meget plads og rum.

En intens oplevelse af Øjeblikket

Når vi ved et stilhedsretreat i fællesskab er enige om at være sammen, uden at skulle gøre noget, kreeres en intens stemning, som øger opmærksomheden på de mest enkle oplevelser. Dufte, lys, varme eller kulde, ens egen krop og omgivelserne.

Dagenes faste rammer

Vi oplever, at faste rammer frigør energi, som normalt ville bruges til at vurdere, hvad der kunne gøres anderledes, om noget andet ville være mere i harmoni med øjeblikket, om kroppen nu lige har lyst til at sidde længere eller røre sig lidt mere. Alle disse overvejelser sættes til side ved at acceptere en fastlagt struktur.

Til gengæld er det ligeså vigtigt, ikke at overdrive opfordringen til en disciplin, som så igen ville tage overhånd og dominere på ny vis. Derfor laver vi korte sekvenser à 20 minutter. Det kræver ikke meget at sidde stille i den tid – længere ville måske give ubehag. Det er ligeledes ikke krævende at lave walking meditation i 20 minutter. Ideen er netop at lave en sekvens, hvor man hver gang oplever en befrielse, en dejlig fornemmelse af afveksling, uden at skulle tage sig sammen og holde ud.

At sidde stille

Det er vores håb, at vores stilhedsretreat skaber en situation, hvor der ”ikke skal gøres noget” – som så resulterer i ”at sidde stille”. Det er ikke selve det ”at sidde stille”, som er målet. Meningen er at falde ind i en tilstand, hvor man ikke har lyst til at bevæge sig!

Det samme gælder ”ikke at sige noget”. Heller ikke dette i sig selv er målet. Teoretisk set kan der sagtens tales på et stilhedsretreat. Det er dog op til hver deltager at vurdere, hvorfor der skulle siges noget: er det information, som er praktisk og nødvendig? I dette tilfælde ville der ikke være noget i vejen for det. Det er ved et stilhedsretreat f.eks. ikke meningen at hviske eller at føle sig ”ved siden af” hvis man siger noget.

Vores erfaring er, at det egentlig er meget nemt, at falde ind i det stille rum. Det meste af vores tale til daglig er faktisk fordi vi ønsker at dele vores mening, holdning, tanker eller følelser. Og det er netop disse emner, vi tager pause fra på et stilhedsretreat: ”i dag behøver jeg ikke at mene noget om noget.”

Meditation

Vi opfordrer ikke til en bestemt måde at meditere på. Du kan komme med dine egne foretrukne teknikker eller bare være. Vores lærer Michael Barnett siger selv, at han aldrig mediterer – og jo, han befinder sig ofte i den meditative tilstand, men dette er ikke resultatet af meditation – snarere af at give plads til selve oplevelsen af livet, som det falder for lige nu… som så ofte resulterer i, at man falder ned i tempo og ind i roen.

• Walking-meditation praktiseres af buddhistiske munke. En sti på ca. 10 meter, hvor man går langsomt frem og tilbage. Hvert skridt opleves intenst: hælen som berører jorden, fodsålen som bliver masseret af overfladen, tæerne som giver afsættet… og derefter det næste skridt, og det næste, og det næste… med vejrtrækningen som bærende element. Det anbefales at bruge samme sti igennem hele dagen.


• Camino-Walk  meditationen praktiseres ved længere gåture. Igen forbinder man sig med rytmen og det kontinuerlige i bevægelsen – forstærket, fordi man går i en gruppe. Også her “bliver vi gået”. I begyndelsen kan det (igen) hjælpe at være opmærksom på jordforbindelsen og vejrtrækningen.

I takt med Livets Puls

Stilhedsretreatets dynamik kan sammenlignes med pendulets evindelige bevægelse: frem og tilbage, træk vejret ind og pust ud, fokuser og slip. At deltage som individ i en gruppe. Vi bidrager alle med vores tilstedeværelse, skønt oplevelsen af stilhedsretreatet er individuel.

Silent Retreat Center i Assisi

Silent Retreat Center i Assisi

Vi afholder vore stilhedsretreats i vores Retreat Center i Assisi.

Mere info på SilentRetreatCenter.com